Hypnose MasterclassesPrivacy Statement

PRIVACYVERKLARING

 

Op deze website gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, met welk doel, hoe lang wij deze bewaren en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel

Wij verwerken van jou persoonsgegevens die jijzelf aan ons verstrekt,
omdat:

  1. Jij online een of meer tickets wilt kopen en/of
  2. Je je wilt opgeven voor een hypnose- of groepssessie en/of training
  3. De nieuwsbrief wilt ontvangen

Daartoe vul jij een formulier in op de website, met de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam: aankoop diensten

– Geslacht (dhr./mw.): om je netjes te kunnen aanschrijven

– Woonplaats: zien wij veel reacties vanuit een regio, dan kan dat ons aanleiding geven daar een volgende show te organiseren.

– 18 jaar of ouder: ben je jonger, dan verkopen wij jou geen dienst

– Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen als dat nodig is i.v.m. de uitvoering van je opdracht

– E-mailadres: toesturen gekochte tickets en/of nieuwsbrief

– Bankrekeningnummer: om te betalen wat je hebt gekocht

Voor andere doeleinden worden jouw gegevens niet gebruikt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind, neem dan contact met ons op via info@hypnosemasterclasses.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming en/of op grond van de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hypnose Masterclasses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 


Cookies
Hypnose Masterclasses  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.  Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

 

Op anonieme basis worden door Google analytics gegevens verzameld over aantallen bezoekers van de website en aantallen verkochte tickets. IP-adressen die worden verzameld voor de analyse worden niet aan personen gekoppeld en worden na de analyse ook niet bewaard.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website vragen wij jouw toestemming voor het plaatsen van de in deze verklaring genoemde cookies.

Cookies uitzetten:

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je sitebezoek meer registreren. Maar je kunt er ook voor kiezen je af te melden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen.

Let op: Als je cookies uitzet kan het zijn dat de website niet meer naar behoren werkt.

Je rechten ten aanzien van persoonsgegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens:

  • in te zien,
  • te laten corrigeren
  • te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joriswaayerhypnose.nl

Om er zeker van te zijn dat een verzoek zoals hierboven beschreven door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat het ons weten en we doen ons best jou hierin van dienst te zijn. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bijv. YouTube). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen van deze privacyverklaring zullen op de website worden gepubliceerd. Check deze daarom regelmatig. De meest recente datum staat onderaan de privacyverklaring.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hypnosemasterclasses.nl

 

Contactgegevens:

 

E-mail info@hypnosemasterclasses.nl

 

Joris Waayer

Tel.: +316 83009310